English/انگلیسیEnglish

محصولات


Three Platen Clamping Unit

دستگاه های با گیره 3 صفحه

دستگاه های معمولی تزریق پلاستیک با گیره 3 صفحه در مدل H (گیره تمام هیرولیک جک مستقیم) و مدل S (گیره اهرمی هیدرومکانیک) در تمامی اندازه ها مطابق با استاندارد سازندگان جهان.

دستگاه های با گیره عمودی

دستگاه های تزریق عمودی که به صورت گیره و کالسکه هر دو عمود طراحی شده اند جهت تزریق قالبهای مرکب می باشند.
ساخت دستگاه های عمودی به نحوی است که می توان قالب های معمولی را نیز به راحتی تولید نماید.
این دستگاه ها در مدلهای جدول زیر تولید می شوند:

V25 پرس 25 تن تزریق 30 گرم
V45 پرس 45 تن تزریق 60 گرم
V65 پرس 65 تن تزریق 120 گرم
V80 پرس 80 تن تزریق 200 گرم
Vertical Clamping Unit
Two Platen Injection Moulding Machines

دستگاه های تزریق با گیره 2 صفحه

دستگاه های تزریق با گیره 2 صفحه مدل D:
این دستگاه ها با استاندارد های جدید اروپا و با امتیازهای زیر ساخته می شود:
وزن کمتر - حجم کمتر - مصرف انرژی کمتر - مصرف روغن هیدرولیک کمتر - صدای کمتر و سرعت تولید بیشتر

مدل-سریال S-H60 S-H85 S-H120 S-H160 D-H200 D-H250 D-H300 D-H400 D-H480 D-H550
قطر ماردون
(mm)
32   26 38   32 45   40 50   45 55   50 60   55 65   60 80   70 90   80 100   90
حجم تزریق
(cm3)
125   85 280   200 475   375 585   475 710   585 845   710 1160   980 1760   1345 2540   1760 3500   2850
وزن تزریق
(gr)
108   72 240   170 405   320 500   405 605   500 720   605 1000   840 1585   1200 2285   1585 3150   2560
فشار تزریق
(bar)
1900   2880 1550   2200 1400   1760 1330   1650 1330   1600 1250   1480 1260   1470 1200   1450 1150   1450 1180   1450
قدرت گیره
(ton)
60 90 125 160 200 250 300 400 480 550
حداقل فاصله دو صفحه
(mm)
100 130 200 200 250 300 300 350 400 450
حداکثر فاصله دو صفحه
(mm)
500 630 800 850 950 1100 1200 1300 1400 1550
فاصله بین میله ها
(mm)
305*305 360*360 410*410 460*460 510*510 560*560 610*610 710*710 810*760 860*810
اندازه پران
(mm)
80 100 120 150 150 150 150 200 200 250
قدرت گرمایش
(kw)
4.5 6 7.2 7.5 9 12 15 18 20 24
قدرت موتور
(kw)
11 15 18 18 22 30 30 37 45 55
فشار پمپ
(bar)
160 140 140 140 140 140 140 140 140 140

S: سیستم گیره با قفل اهرمی
H: سیستم گیره با قفل جک مستقیم
D: سیستم گیره دو صفحه

©2009 کلیه حقوق برای شرکت ماشین سازی شهاب محفوظ است.